Mogelijkheden in het Bosbad

Nieuwsgierig wat we voor mogelijkheden we in het Bosbad hebben?? Klik hier voor meer info!...

lees verder » banner image

Baby-, peuter- en kleuterzwemmen

Het baby- peuterzwemmen is een leuke activiteit voor ouder en kind en richt zich op watervrij maken ...

lees verder » banner image

Zwangerschapszwemmen

Voel je gewichtloos in het water en werk aan soepelheid en conditie...

lees verder » banner image

Huisregels

1              DOEL VAN HET REGLEMENT

Het reglement is opgesteld om de veiligheid,orde,rust en hygiëne in dit zwembad te waarborgen met als doel voor eenieder een prettig verblijf te verzekeren. Het reglement geldt voor alle bezoekers. Door het kopen van een entreekaartje aanvaardt men de verplichting alle aanwijzingen en voorschriften die door het personeel namens de directie gegeven worden, op te volgen.

 

2             TOEGANG

Het zwembad is voor iedereen toegankelijk, echter:

-       kinderen zonder diploma uitsluitend onder begeleiding van een

        volwassene in badkleding en beschikkend over goede zwemvaardigheden

-       kinderen zonder diploma zijn verplicht zwemvleugels te dragen. Er is een

        mogelijkheid om zonder bandjes/kurkjes te oefenen voor het

        proef-/diplomazwemmen op zaterdag van 13.15 uur - 14.00 uur en op 

        zondag van 10.00 - 11.30 uur. Daarvoor wordt 1 baan gereserveerd.

        Buiten deze tijden moeten er altijd zwemvleugels gedragen worden.

-       kinderen beneden de zeven jaar uitsluitend onder begeleiding van een

        volwassene

-       personen met huidontstekingen, open wonden of besmettelijke

        ziekten worden niet toegelaten

-       personen of groepen waarvan verwacht wordt of blijkt dat zij de orde of

        rust verstoren, kunnen zonder opgaaf van redenen, en zonder teruggaaf van

        toegangsgeld de toegang tot en het verblijf in deze sportaccommodatie,

        inclusief restaurant worden ontzegd

-       bij te grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt

-       abonnementen en overige entreebewijzen zijn uitsluitend geldig tijdens de   

        officiële openingstijden

-       de hierbovengenoemde entreebewijzen zijn niet geldig in ruimten die aan

        derden verhuurd zijn

-       dienst- en personeelsruimten zijn niet toegankelijk voor bezoekers

-       fotograferen of filmen, zonder toestemming vooraf, is niet toegestaan

-       het is niet toegestaan de volgende spullen mee te nemen: glaswerk, messen,

         Injectienaalden, dieren, verdovende middelen en alcoholische dranken

 

3             VERBLIJF

Iedere bezoeker moet zich zodanig gedragen dat de orde, veiligheid, rust en hygiëne worden gewaarborgd. Om dit te bewerkstelligen is een aantal gedragsregels gesteld:

-       het aan- en uitkleden en opbergen van kleding moet geschieden

        overeenkomstig de  aanwijzingen, die men van onze medewerkers ontvangt.

-       Jeugdige personen dienen op aanwijzing van het personeel gebruik

        te maken van de gemeenschappelijke kleedruimtes

-       Ook volwassenen kunnen verwezen worden naar de gemeenschappelijke

        kleedkamers, wanneer de situatie daarom vraagt

-       Het gelijktijdig door meer dan één persoon gebruik maken van een

        kleedhokje of toilet is verboden

-       Waardevolle artikelen moeten worden geborgen in de daarvoor bestemde

        kluisjes. De directie is niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere 

        voorwerpen       

-       Voordat men in het water gaat wordt men verzocht gebruik te maken van de

        douches zowel om hygiënische redenen als om de lichaamstemperatuur aan 

        te passen aan de temperatuur van het zwemwater

-       De douches dienen gebruikt te worden om af te spoelen

-       De perrons rondom de bassins mogen alleen met blote voeten of met

        speciaal daarvoor bestemd schoeisel worden betreden

-       Papier en ander afval dienen in de daarvoor bestemde bakken te worden

        gedeponeerd

-       Men dient zich zodanig te gedragen dat overige bezoekers geen overlast

        ondervinden

-       Het gebruik van geluidsapparatuur is niet toegestaan, anders dan door het

        personeel.

-       Toegang tot de zwemzalen en de bassins is uitsluitend toegestaan in

        badkleding, dus geen spijkerbroeken of broeken met harde gespen

-       Het gebruik van ballen anders dan strandballen is in het binnenbad niet

        toegestaan

-       Het gebruik van spelmateriaal kan alleen plaatsvinden na toestemming

        van het toezichthoudend personeel

-       Zonder toestemming van de directie mag door bezoekers geen

        zweminstructie worden  gegeven

-       Eten en drinken is uitsluitend toegestaan in de zwemzaal op de daartoe

        aangewezen plaatsen (niet in de entree en kleedruimten)

-       In het hele zwembad, is het verboden te roken en alcohol of andere

        verdovende middelen te gebruiken

 

4             PREVENTIE ONGEWENST GEDRAG
De zwembranche bestaande uit zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenst gedrag binnen  de branche wordt voorkomen en bestreden. Daartoe is de Gedragscode Zwembranche ontwikkeld door het Nationaal Platform Zwembaden (NRZ).

De Gedragscode bevat omgangsregels in zwembaden, waarop zowel ouders als medewerkers een beroep kunnen doen. De Gedragscode zwembranche is het resultaat van de inspanningen van een samenwerkingsverband bestaande uit zwemonderwijzers, vertegenwoordigers van brancheorganisaties RECRON en VSG, sportbond KNZB, particuliere zwemscholen en Abvakabo FNV als vertegenwoordiger van de werknemers in de zwembranche .

Het Bosbad onderschrijft dit protocol en heeft zich geconformeerd aan de gedragsregels.

Meer informatie over dit protocol kunt u vinden op www.gedragscodezwembranche.nl

 

Met nadruk willen wij de beschikbaarheid van een landelijk telefonisch meldpunt onder uw aandacht brengen: 0900 - 2025590.

 

5          OPENINGSTIJDEN

Openstellingtijden zijn aan de kassa verkrijgbaar en staan aangekondigd op de website. De directie behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen de openingstijden te wijzigen en het zwembad geheel of gedeeltelijk te sluiten, zonder terugbetaling van entreegelden. Door middel van de omroepinstallatie wordt het tijdstip aangegeven waarop bezoekers het bad dienen te verlaten, echter met dien verstande dat men weer aangekleed dient te zijn 15 minuten na het einde van de gestelde zwemtijd.

 

6            GEBRUIK VAN ZWEMBASSINS

Om in diep water ( vanaf 1.40 m) te worden toegelaten moet men voldoende zwemvaardigheid bezitten. Kinderen zonder zwemdiploma dragen verplicht zwembandjes en mogen alleen in het zwembad onder begeleiding van een volwassene (zie ook punt 2a,b en c). Er mag alleen in bassins gezwommen worden die op het moment opengesteld zijn voor publiek. In ondiep water ( tot 1.40 m) mag niet van de bassinrand gedoken worden.

 

7             GEBRUIK VAN DE GLIJBANEN/ATRACTIES/SPELMATERIAAL

De glijbanen zijn alleen toegankelijk als de waterstroom in werking is. Het staan, springen, lopen en buikglijden van en op de glijbanen is niet toegestaan. Het gebruik dient te geschieden volgens de aanwijzingen bij de glijbaan.

Gebruik van overige attracties/spelmateriaal dient te geschieden volgens aanwijzingen van het badpersoneel.

 

8             AANSPRAKELIJKHEID

Het bezoek aan deze sportaccommodatie is geheel voor eigen risico. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en beschadiging aan eigendommen van bezoekers, noch in het water, noch in de garderobe en/of elders in de accommodatie, parkeerterrein of rijwielstalling. Men is verplicht in deze accommodatie gevonden voorwerpen aan de kassa af te geven. Bezoekers door wie toedoen schade aan eigendommen van de sportaccommodatie wordt toegebracht, worden wettelijk aansprakelijk gesteld.

 

9             NALEVING REGLEMENT

Onze medewerkers zien toe op de naleving van dit reglement. Bezoekers zijn verplicht hun aanwijzingen direct op te volgen. Bij verenigingzwemmen, wedstrijden en overige evenementen is het bestuur van de betreffende vereniging, resp. zijn de organisatoren van bedoelde evenementen verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement.

 

10             WEIGERING, DAN WEL VERWIJDERING

In de volgende gevallen kan de toegang worden ontzegd:

-       bij het niet naleven van de instructies van de medewerkers

-       bij het niet naleven van het huishoudelijke reglement

-       indien de bezoeker onder invloed van alcohol of drugs verkeert


11           WAARDEVOLLE TIPS

Laat geld, sierraden en andere waardevolle artikelen thuis. Is dit niet mogelijk, maak dan gebruik van de opbergmogelijkheden in de kluisjes bij de kleedzalen. Beschouw deze accommodatie als een verlengstuk van uw huiskamer. Onze medewerkers staan ten allen tijde open voor uw vragen en of suggesties. Mocht u tegen situaties aanlopen die u als vreemd of hinderlijk ervaart, dan horen wij dit graag van u en zijn wij steeds bereid om deze toe te lichten en/of deze zo mogelijk op te lossen.

 

12            KLACHTEN

Mocht u, ondanks ons streven om u verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch een klacht hebben, dan kunt u terecht bij de directie van deze accommodatie. Bij de receptie kunt u zich hier voor melden.

 

N.B. : de directie is bevoegd om in afwijking van dit reglement naar bevinding van zaken te handelen

Buitengewoon NOP logo
Boslaan 30 ~ 8302 AB Emmeloord ~ T 0527 69 77 77 ~ info@bosbad.nl ~ www.bosbad.nl

ontwerp: Mijnvormgever.nl

<h1>bosbad.nl sitemap:</h1> <a href="https://www.bosbad.nl//">Home</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/nieuws">Nieuws</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/agenda">Agenda</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/openingstijden">Openingstijden</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/tarieven">Tarieven</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/zwembad"><b>Huisregels</b></a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/zwemdiplomas-abc_1386">Zwemdiploma&rsquo;s ABC</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/meer-over-de-zwemlessen_1405">Meer over zwemlessen</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/baantjes-trekken">Baantjes trekken</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/therapiebad">Therapiebad</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/activiteiten">Groepslessen</a><br /> -<a href="https://www.bosbad.nl/aquafitness">Aquafitness</a><br /> -<a href="https://www.bosbad.nl/aquabalance">Aquabalance</a><br /> -<a href="https://www.bosbad.nl/activiteiten-trimzwemmen">Trimzwemmen</a><br /> -<a href="https://www.bosbad.nl/activiteiten-zwangerschapszwemmen">Zwangerschapszwemmen</a><br /> -<a href="https://www.bosbad.nl/activiteiten-baby-peuter-kleuterzwemmen">Baby-, peuter- en kleuterzwemmen</a><br /> -<a href="https://www.bosbad.nl/activiteiten-50plus-zwemmen">50-Plus zwemmen</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/floatfit">Floatfit</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/activiteiten-zonnebank">Zonnebank</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/activiteiten-kinderfeestje">Kinderfeestje</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/video">Video</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/foto">Foto</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/vacatures">Vacatures</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/contact">Contact</a><br /> -<a href="https://www.bosbad.nl/activiteiten-contactformulier">Contactformulier</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/privacy">Privacy</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/zoekresultaten">Zoekresultaten</a><br />